Átfogó útmutató a villamosenergia-piacokhoz

Átfogó útmutató a villamosenergia-piacokhoz

A villamosenergia-piacot egy nyüzsgő vásárhoz hasonlíthatjuk, ahol a vevők és az eladók összegyűlnek, hogy az termékek áráról és mennyiségéről tárgyaljanak. Hasonlóan más területekhez, a villamosenergia-piac is a kereslet és a kínálat alapelvén működik. Az erőműveknek annyi villamos energiát kell termelniük, amennyit a fogyasztók az adott időpontban fogyasztanak, különben egyensúlyhiány léphet fel a hálózatban, ami potenciálisan áramkimaradásokhoz vezethet. Cikkünkben a villamosenergia-piac alapjait és a különböző szereplőit mutatjuk be.

Electricity market illustration

Egyszerűen megfogalmazva, a villamosenergia-piacon a vevők és az eladók kereskednek egymás között az árucikkekkel. Ezeknek a piacoknak a célja, hogy mindig elegendő villamos energiát biztosítsanak a kereslet kielégítéséhez.

A villamosenergia-piac két legfontosabb szereplője: a termelők (fosszilis erőművek, nukleáris energiatermelők és a megújulók, mint a szélturbinák és napelemek) és a fogyasztók (pl. a kereskedelmi vállalatok, amelyek a nagyipari fogyasztóktól a háztartásokig terjedő felhasználói kör részére szállítják az áramot).

A villamos energiát erőművekben (esetenként lokálisan) állítják elő, amelyet ezután az energiaszolgáltatók értékesítenek a fogyasztóknak. A villamos energia vételét és eladását villamosenergia-kereskedelemnek nevezik, amely szerződések formájában testesül meg.

A folyamatban nem csak a termelők és a fogyasztók vesznek részt. Mielőtt elmélyülnénk az európai piacok működésében, ismerjük meg az egyes piaci szereplők tevékenységét!

Kik a villamosenergia-piacok főbb szereplői?

A villamosenergia-piaci szereplőket egy összetett hálózat köti össze, amely lehetővé teszi számukra a villamos energia termelését, továbbítását és elosztását a fogyasztók felé. Hogyan lépnek kapcsolatba egymással ezek a résztvevők?

A villamosenergia-termelők nagy mennyiségű villamos energiát állítanak elő különböző technológiák, például szén, gáz, nukleáris és megújuló energiaforrások felhasználásával. Villamosenergia-szerződések útján értékesítik a piacon a villamos energiát, és más termelőkkel versenyeznek azért, hogy energiát táplálhassanak a hálózatba.

A villamos energiával a tőzsdei piacon vagy közvetlenül két fél között, közvetítő tőzsde felügyelete nélkül lehet kereskedni (lásd a tőzsdén kívüli kereskedésről szóló cikkünket).

Az úgynevezett mérlegkör felelős (BRP) olyan jogi személy, amely naponta kereskedik az energiatőzsdén a fogyasztók és a szállítók nevében, és felel a fogyasztás és a termelés közötti különbség kiegyensúlyozásáért is, hogy minden egyes kereskedési intervallumban a különbség a lehető legközelebb legyen a nullához (mivel a BRP általában nem rendelkezik élő adatokkal az összes tényleges fogyasztásról és termelésről, az eltérés nem egyenlő a nullával). Röviden, a BRP felelős a termelés és a fogyasztás közötti azonnali egyensúlyért a piacüzemeltető felé.

A piacüzemeltető végzi az eltérések elszámolását, és azt havonta megküldi az összes BRP felé.

A piacüzemeltető (Magyarországon a HUPX végzi ezt a feladatot)  határozza meg az árakat, és megkönnyíti a piaci platformon a termelők és a fogyasztók közötti tranzakciókat. A piacüzemeltető szervezi a másnapi és a napon belüli piacokat (ezeket a fogalmakat később magyarázzuk meg). Az energiatermelők felajánlják a villamos energiájukat, a vevők pedig ajánlatot tesznek annak megvásárlására a szükségletüknek megfelelően. A piacüzemeltető ezután összeveti az ajánlatokat, hogy az összes piaci résztvevő igényét teljesíthesse.

Bár a termelés és a fogyasztás viszonylag pontosan tervezhető (hogy a kínálat megfeleljen a keresletnek), ez sosem kivitelezhető tökéletesen, előfordulhatnak eltérések. Az rendszerirányító (TSO) erre a "tökéletlenségre" úgy reagál, hogy beavatkozik azokban az esetekben, amikor az eltéréseket ki kell egyenlíteni az áramkimaradások megelőzése érdekében, ezt a hálózati kiegyenlítést célzó szolgáltatások (AnS) révén teszi.

Az eltérés kezelése mellett az átvitelirendszer irányítója (TSO) felelős a nagyfeszültségű távvezetékek kezeléséért, amelyek a termelőktől az elosztóhálózatokba szállítják a villamos energiát, míg az elosztórendszer-üzemeltetők (DSO-k) a kis- és középfeszültségű elosztóhálózatokat kezelik, amelyek az áramot az otthonokba és a vállalkozásokhoz szállítják.

Electricity market scheme

Milyen piacok működnek Európában?

Bár más szabályozási modellek is léteznek a világ különböző részein, az EU egységesítette a villamosenergia-piacai szabályozását. Nézzük az európai villamosenergia-piacok alapvető felosztását.

Határidős kereskedés

Az ügyfelek folyamatos, legalacsonyabb költséggel történő villamosenergia-ellátásának biztosítása érdekében az energia vevői és eladói a korábbi évektől a „szállítás” vagy a villanykapcsoló bekapcsolása előtti néhány percig terjedő időszak tranzakcióit zárják le.

"Határidős" szerződések azok az elektromos tranzakciók, amelyeket több mint egy nappal a szállítás előtt hajtanak végre.

A határidős kereskedés fő előnye, hogy megvédi a szállítókat, a vevőket és a fogyasztókat az előre nem látható áringadozásoktól. Lehetővé teszi a vevők és az eladók számára, hogy megegyezésre jussanak, és jóval az energia tényleges szállítása előtt rögzítsék az árat. A szerződés előzetes biztosítása mind a vevő, mind az eladó számára előnyös formája a kockázatkezelésnek, amely egyben csökkenti az üzletkötés költségeit is.

Power traders at work

Azonnali kereskedés

A határidős ügyleteket követő tranzakció, azaz a szállítást megelőző naptól a szállítás előtti utolsó néhány percig, "azonnali" szerződésnek minősül. Az azonnali piac két nagy szegmensre oszlik:

  • A másnapi piac a szállítást megelőző napon zajló aukcióból állA napon belüli piac lehetővé teszi, hogy a piaci szereplők folyamatosan kereskedjenek az energia tényleges szállítási időpontján belül.
Overview of kinds of electricity markets

Másnapi kereskedés

A másnapi energiakereskedelem a következő napi szállításhoz történő energiavásárlást és eladást jelenti. A másnapi piacokon gondoskodnak arról, hogy elegendő mennyiségű energia álljon rendelkezésre a várható kereslet kielégítéséhez.

A másnapi piacon a vevők és az eladók licitálnak és ajánlatokat tesznek meghatározott mennyiségű energiára, meghatározott áron. A piac üzemeltetője ezután feldolgozza ezeket az ajánlatokat és különböző algoritmusokkal egyezteti a vevők és eladók igényeit, valamint a másnapi piac végső árait. A másnapi piacon meghatározott árak ezután referenciaként szolgálnak a valós idejű piachoz, amely az azonnali szállításhoz szükséges energia vásárlására és eladására szolgál.

A másnapi piac az energiaigény folyamatos ingadozása miatt nincs teljesen összhangban a tényleges napon belüli árral. Jó referenciaként szolgál azonban a következő napi energiaárakhoz.

Napon belüli kereskedés

Az európai azonnali villamosenergia-piacokon a napon belüli kereskedés az azonnali piacon történő villamos energia adás-vételét jelenti, aznapi időtávval. Ez a fajta kereskedés óránként/félóránként vagy egyéb időközönként történik (országtól függően), a villamosenergia-árakat valós időben határozzák meg a keresleti- és kínálati feltételek alapján.

Számos tényező, köztük a kereslet és a kínálat határozza meg a napközbeni árakat az energiakereskedelemben. Ezt befolyásolják a piaci feltételek, például az időjárás, az üzemanyagköltségek és a megújuló energiaforrások elérhetősége. Általánosságban elmondható, hogy a napon belüli ár az aktuális piaci feltételeket tükrözi, és az aktuális piaci állapotok, valamint a vevők és az eladók tevékenységének összessége határozza meg.

Más tényezők, mint például az átviteli kapacitás és a rendelkezésre álló tárolási lehetőségek szintén befolyásolhatják a napon belüli árakat. Például, ha korlátozott az átviteli kapacitás, akkor az energiaköltség magasabb lehet, mivel kevésbé lehet mozgatni az energiát onnan, ahol előállítják, oda, ahol szükség van rá. Hasonlóképpen, ha van lehetőség a többletenergia tárolására, az szintén befolyásolhatja a napon belüli árat.

A napon belüli kereskedés lehetővé teszi a villamosenergia-felhasználók számára, hogy a piaci feltételekhez igazodjanak villamosenergia-vásárlásaikban, és kihasználják a rövid távú áringadozásokat. A napon belüli kereskedés alapvető része a teljes európai villamosenergia-piacnak, és segít biztosítani a villamosenergia-rendszer hatékony és megbízható működését.

Az aranyszabály minden villamosenergia-piaci szereplő számára az, hogy a lehető legpontosabban jelezze előre saját fogyasztását és termelését az előszállításban (nappali piac), a szállítás időpontjában (napközbeni piac) és egyenlítse ki ezeket a pozíciókat. Egy ideális világban, ahol egyetlen BRP-nek sincs eltérése, a teljes eltérés 0, a rendszerirányító nem vesz igénybe hálózati kiegyenlítést célzó szolgáltatásokat, a teljes eltérési díj pedig „nulla”, ami csökkenti a végfelhasználói villamosenergia-árat. Mivel egy ilyen állapot nem életszerű, a Nano Energies rugalmassági aggregátorként, a rugalmasság révén egyensúlyozza ki a rendszert, ha az nincs egyensúlyban, így segít a hálózat egyensúlyának elérésében, miközben ügyfelei bevételeit is növeli.

Legyen része a szélesebb európai energiahálózatnak, és a rugalmasság révén maximalizálja energiavagyonának értékét!

Kapcsolat