A DFLEX-projekt igazolta a rugalmassági aggregációban rejlő lehetőségeket

Prague,  22. március 2023

A DFLEX-projekt igazolta a rugalmassági aggregációban rejlő lehetőségeket

Prague,  22. március 2023

A DFLEX projekt konzorciumi tagjai bemutatták a kezdeményezéshez csatlakozó, a villamosenergia-fogyasztásukat célzottan megváltoztatni képes fogyasztók bevonásával kapcsolatos eredményeket. A projekt tanulságai közül néhányat már a gyakorlatba is átültettek.

A Dflex projekt igazolta a rugalmassági szolgáltatók bevonásának és irányításának hatékonyságát a fogyasztói oldalon, és részletesen megmutatta az aggregátor, a villamosenergia-szolgáltató, a rugalmassági szolgáltató és a rendszerirányító, a CEPS közötti kapcsolatokat. A projekt során azt is tesztelték, hogyan értékelhető pénzügyi szempontból a rugalmassági szolgáltatás. A szakértők azt is megállapították, hogy a szolgáltatások összeegyeztethetők-e a CEPS kiegyenlítő szolgáltatásokra vonatkozó előírásaival.

A rugalmassági aggregáció csehországi alkalmazásának validálása mellett a Dflex projekt hozzájárult a rugalmassági szolgáltatások pénzügyi elszámolására és értékelésére szolgáló algoritmusok kifejlesztéshez. A projekt eredményeit a konzorciumi tagok 2023. március 22-én a Cseh Köztársaság Ipari és Kereskedelmi Minisztériumának épületében tartott workshopon mutatták be.

A DFLEX a Cseh Köztársaság Technológiai Ügynökségének THÉTA nevű programja keretében valósult meg. A projekt fő kedvezményezettje a CEPS volt, mellettük részt vett a Cseh Műszaki Egyetem Cseh Informatikai, Robotikai és Kibernetikai Intézete, a Prague Energetics, valamint a Nano Energies csoport Digitális Energiaszolgáltatások részlege. A pályázat fővédnöke a Cseh Köztársaság Ipari és Kereskedelmi Minisztériuma, partnere pedig Prága városa volt.

"The outputs of the project have shown that the use of the consumption side for the purpose of providing SVR is necessary, however, for a wider dissemination, e.g. at the low voltage level, it is necessary to solve some other issues. For example, the exact settlement of SVR and the related correction of the electricity supplier's diagram for customers where the independent aggregator uses flexibility," says Svatopluk Vnouček, Vice-Chairman of the CEPS Board of Directors responsible for strategy, innovation and development of the transmission system. 

"A projekt eredményei azt mutatják, hogy célszerű bevonni a fogyasztói oldalt az SVR biztosítására, azonban a szélesebb körű elterjedéshez, például alacsony feszültség mellett, még számos kérdést meg kell oldani. Új megoldásokra van szükség például az SVR pontos elszámolása és a villamosenergia-szolgáltató által kibocsátott diagramok korrekciója esetében." - mondta Svatopluk Vnouček, a CEPS igazgatótanácsának stratégiáért, innovációért és az átviteli rendszer fejlesztéséért felelős alelnöke.

"Nemcsak a sokéves tapasztalattal rendelkező szakértők bevonásával, hanem az adatok elemzéséhez vagy a különböző aggregációs modellek validálásához szükséges képességek és eszközök felhasználásával is megmutattuk a tudományos és iparági partnerek közötti hatékony együttműködésben rejlő lehetőségeket. Ennek köszönhetően a DFLEX projekt által javasolt piaci kiigazítások hatékonyabban alkalmazhatók a cseh energiaágazatban." - mondta el Ondřej Mamula, a CTU Cseh Informatikai, Robotikai és Kibernetikai Intézet Energiaügyi csoportjának vezetője.

"A projekt kezdetétől fogva számos kihívással szembesültünk, különösen a projekt összetettsége, időbeli kiterjedése és az alkalmazás korlátai miatt. Valamennyi résztvevő és a Pražská energetika ügyfelei közül kiválasztott rugalmassági szolgáltatók aktív hozzáállásának köszönhetően sikeresen kezeltük ezeket a problémákat és be tudtuk fejezni a projektet. Az SVR-piac jelenlegi helyzete megerősíti, hogy a fogyasztó oldali rugalmasság bevezetése a hálózati kiegyenlítés célzó szolgáltatások piacára rendkívül sikeres lehet, a rugalmassági szolgáltatók érdeklődése pedig folyamatosan növekszik." - mondta Marek Záruba, a Pražská energetika kereskedelmi vezetője.

"A Dflex projekt nagyon fontos volt számunkra. Bebizonyította, hogy valóban bevonhatunk nagyszámú fogyasztót a hálózati kiegyenlítést célzó szolgáltatásokba, ha a fogyasztói oldalon megfelelően határozzuk meg a rugalmasság használatának feltételeit. Úgy vélem, ahhoz, hogy a szegmensben rejlő lehetőségeket a szükséges mennyiségben ki tudjuk használni, független aggregációra van szükség. A Dflex egyértelműen megmutatta, hogy a Cseh Köztársaság számára előnyös lenne ennek bevezetése - mondta Stanislav Chvála, a Nano Energies vezérigazgatója. – Személy szerint azt is fontos eredménynek tartom, hogy a piaci szereplők, mint például a rugalmassági aggregátor, a kereskedő és az rendszerirányító, közötti kapcsolatokat rögzítettük, illetve, hogy kiderült, a szereplők közötti adatfeldolgozást is tovább kell fejlesztenünk."

Fogalomtár:

Aggregátor: olyan szervezet, amely több termelő és/vagy fogyasztó rugalmasságát kezeli, és azt szabványos termékekké alakítja át, amelyeket aztán különböző villamosenergia- vagy SVR-piacokon kínálnak. Integrált aggregátor esetében ez közvetlenül a villamosenergia-szolgáltató, de független aggregátorként harmadik fél is kínálhat ilyen szolgáltatásokat.

Fogyasztói rugalmasság: a fogyasztók azon képessége, hogy célzottan és díj ellenében változtatni tudják villamosenergia-felhasználásukat.

TS-szabályzat: Az átviteli-rendszer üzemeltetési szabályzata tartalmazza a piaci szereplőkre vonatkozó információkat, valamint az átviteli rendszer csatlakoztatására és használatára vonatkozó műszaki, tervezési és üzemeltetési minimumkövetelményeket.

Kiegyenlítő szolgáltatások (PBS): A PBS révén a rendszerirányító (a CEPS) fenntartja a villamosenergia-termelés és -fogyasztás közötti egyensúlyt, ami a teljes villamosenergia-rendszer működésének előfeltétele.